Opće informacije
Naziv predmeta Integracija računala i telefonije
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student bi morao spoznati ispreplitanje računalnih i komunikacijskih tehnologija („telefonija“ nije samo klasična
telefonija, već i VoIP ili neka druga tehnologija), posebice u domeni komunikacijskih kanala sa kupcima (Npr. Call
Center rješenja, Interactive Voice Recognition (IVR) rješenja i sl.).
Student se mora upoznati sa hardverskim zahtjevima za realizaciju CTI paradigme (mrežne kartice, specijalizirani
hardware).
Student treba poznavati princip digitalizacije ljudskog govora, te razlike u formatima koji se prenosi telefonskom
mrežom i na zvučnu karticu računala.
Trebao bi upoznati osnovne produkte koji se mogu integrirati u složenija rješenja, te upoznati načine pristupanja
kućnim telefonskim centralama putem komunikacijskih protokola odnosno preko API-ja.

Očekivani ishodi učenja

  • Identificirati ispreplitanje računalnih i komunikacijskih tehnologija
  • Poznavati neka hardverska rješenja koja omogućavaju realizaciju CTI paradigme
  • Usporediti osnovne produkte koji omogućavaju integraciju u složenija CTI rješenja.
  • Analizirati mogućnosti integracije CTI rješenja s poslovnim sustavima (npr. CRM)
  • Procijeniti prednosti određenih arhitektura CTI rješenja s obzirom na zadani poslovni problem koji treba
    riješiti primjenom CTI.

Sadržaj

Paradigma integracije računala i telefonije (CTI). Prijenos govora u telefonskoj mreži. Prijenos govora u paketskoj
mreži. Rješenja bazirana na CTI: Call Centar rješenja, IVR (Interactive Voice Recognition, …). Hardverski
preduvjeti za realizaciju CTI – telefonija vs. paketska mreža. Prijenos govora paketskom mrežom (VoIP). Produkti
za realizaciju CTI usluga (npr. Envox).