Opće informacije
Naziv predmeta Osnove tehničkih sustava
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 30+0+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student mora steći pregled osnovnih karakteristika i svojstava tehničkih sustava koji nisu usko vezani uz ICT tehnologije. Na primjer:

 • Sustavi grijanja i hlađenja
 • Nadzorni sigurnosni sustavi (video, senzori pokreta, auto-dojava…)
 • Sustavi za evidenciju nazočnosti djelatnika (otisci prsta, RFID čitači kartica, itd.)
 • Sustavi za daljinska očitanja podataka
 • Sustavi distribucije vode, električne energije, plina

Svi ti sustavi mogu mu biti od važnosti u njegovom budućem poslu, u slučaju da postoji potreba da se aplikativno integrira u takve sustave ili neke njihove dijelove..

Očekivani ishodi učenja

 • Analizirati općenitu ulogu tehničkih sustava u poslovanju
 • Analizirati sustave distribucije električne energije
 • Analizirati vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje
 • Analizirati i prepoznati osnovne elemente telekomunikacijskog sustava
 • Napraviti dijagram osnovnog sustava nadzora (video, senzori)
 • Napraviti dijagram osnovnog sustava za evidenciju nazočnosti djelatnika
 • Identificirati osnovne elemente nekog tehničkog sustava „na terenu

Sadržaj

Opći pojam sustava. Osnovne karakteristikama suvremenih tehničkih sustava. Održavanje tehničkih sustava.
Visoka razina raspoloživosti i pouzdanosti kao jedan od primarnih zahtjeva na tehničke sustave. Životni vijek sustava. Primjeni suvremenih informatičkih tehnologija kao podrške informacijskim sustavima održavanja i upravljanja sustavima.