Opće informacije
Naziv predmeta Osnove web programiranja
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+60+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Od studenta koji je završio ovaj predmet se očekuje poznavanje koncepta markup jezika, kao i osnovnih noviteta u razvoju HTMLa kroz povijest. Student treba poznavati sve elemente HTML-a 5 i znati primijeniti odgovarajuće atribute tih elemenata. Mora moći vizualizirati osnovnu strukturu HTML dokumenta, te biti u stanju stvoriti semantički i sintaktički ispravne stranice “od nule”. Očekuje se detaljno poznavanje HTML Form elemenata, kao i primjenu semantičkih elemenata u HTML 5. Treba biti detaljno upoznat sa novom HTML 5 funkcionalnošću, uključujući podršku za grafiku (Canvas i SVG), multimediju (audio, video, plugine), te HTML 5 API (geolocation, drag/drop, local storage, app cache, web workers, server sent event-e, …). Student treba vladati osnovama CSSa i CSSa3, uključujući različite vrste selektora, konceptima naslijeđivanja i overridinga.
Student mora poznavati osnovnu sintaksu javascripta – funkcije, iteratori, kondicionali, s posebnim naglaskom na specifičnosti javascript prototipnog naslijeđivanja. Poželjno je poznavanje rada sa server-side API-ima uz korištenje Ajax tehnologije. Student mora dobiti osnove sintakse PHP-a te upoznati koncept objektno orijentiranog programiranja u PHP jeziku.
U radu se mora moći znati koristiti alatima poput debugging proxy-a (Fiddler) i in-browser debugging panela.

Očekivani ishodi učenja

  • Osmisliti vlastitu web stranicu koja je vezana uz problem i tematiku realnog svijeta
  • Analizirati dostupne tehnologije te odabir odgovarajućih elemenata za razvijanje stranice
  • Razviti jednostavnu responsive web stranicu, uz uporabu PHP, HTML i CSS frameworka po izboru
  • Planirati proceduru instalacije web stranice na server i provođenje iste
  • Izvesti jednostavnije zadatke u smislu dinamičke promjene strukture DOMa i upravljanja eventima, samostalno i uz primjenu jQuery frameworka i odgovarajućih plug-inova.
  • Testirati funkcionalnost web stranice te po potrebi tražiti pogreške u programskom kodu (debugging)

Sadržaj

HTML 5 elementi. CSS. javascript – osnovni koncept i osnove sintakse. Sintaksa PHP programskog jezika.
Priprema web aplikacije. Izrada i instaliranje web aplikacije. Testiranje aplikacije i traženje pogrešaka. Upravljanje projektnim kodom (npr. GitHub).