Opće informacije
Naziv predmeta Programiranje u .NET okolini
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+45+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student će znanja o programskom jeziku C/C++/C# i vještine rada s prevoditeljem MS Visual Studio 2013 dopuniti znanjima i vještinama izrada Windows forms aplikacija u .NET okolini. Na taj način bi se „trilogijom“ „Osnove programiranja“-„Objektno-orijentirano programiranje“-„Programiranje u .NET okolini“ studenta potpuno osposobilo za izradu Windows aplikacija ali i naučilo osnovnim načelima izrade programskog koda i složenijih programa: konzolnih, windows service ili GUI orijentiranih.

Očekivani ishodi učenja

  • Usvojiti i usporediti različite vrste kontrola unutar .NET frameworka
  • Analizirati određeni problem iz realnog svijeta i napraviti specifikaciju (dijagram, pseudo kod,…)
    aplikacije koja problem rješava
  • Kreirati GUI aplikaciju prema zadanoj specifikaciji uz korištenje barem nekoliko kontrola.
  • Kreirati setup i instalirati GUI aplikaciju
  • Kreirati Windows servis prema zadanoj specifikaciji.
  • Kreirati setup i instalirati Windows servis
  • Komentirati razlike u verzijama .NET frameworka.

Sadržaj

Što je to .NET framework? Osnovne vrste Windows aplikacija: servis, konzolna aplikacija, GUI aplikacija uz korištenje formi. Kreiranje raznih tipova projekata korištenjem alata MS Visual Studio. Osnovni elementi GUI aplikacija u .NET platformi (kontejneri, zajedničke kontrole, meniji, dijalozi, …).Instaliranje aplikacija. Instaliranje Windows servisa.