Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni za samostalno obavljanje poslove u za koje su stekli kompetencije, a da ti poslovi budu od koristi te traženi na tržištu rada. Područje tehničkih znanosti/računarstva to omogućava, u puno većoj mjeri nego neka druga područja.

Cilj je studenta naučiti većinu relevantnih programskih tehnika, od kojih bi u najmanje jednoj trebao biti profiliraniji. Na taj način bi student mogao brzo postati član nekog programerskog tima ili pak pokrenuti vlastiti posao – u najjednolstavnijoj varijanti odrađivati zadatke preko elance ili sličnih sustava. Osnovna vizija završenog studenta ovog studija je trenutna (samo)zapošljivost. U tu svrhu je studijski program razrađen u suradnji sa potencijalnim poslodavcima, tvrtkama članicama udruga CISEx i OSC.

U „poslovnom“ smislu studij nudi neke opće kompetencije, koje se između ostalog tiču ekonomskog i pravnog aspekta osnivanja vlastitog start-upa, kao i djelovanja na tržištu (marketing, poslovno pregovaranje). One su sublimirane u samo jedan predmet tijekom studija nazvan „Ekonomika startup poduzeća“. To bi trebalo biti dovoljno za studenta koji ima imalo poduzetničkog duha. Ako je pak u nedoumici oko toga želi li pokretati vlastiti startup ili raditi u tvrtki kao programer, slušanjem ovog predmeta možda će mu situacija biti nešto jasnija.

Svaki student će u nekom od Cloud rješenja pohranjivati sve vježbe i projekte koje izradi tijekom studija, kako bi na taj način kreirao svojevrstan vlastiti portfolio, koji može biti korišten u fazi zapošljavanja i predstavljanja budućim poslodavcima.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Računarstva, polaznik stječe akademski stručni naziv i akademski stupanj:

Stručni prvostupnik inženjer računarstva/

Stručna prvostupnica inženjerka računarstva

BACCALAUREUS/BACCALAUREA RAČUNARSTVA (bacc. ing. comp.)

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Računarstva, sukladno studijskom programu, polaznik stječe sljedeće skupine kompetencija:

TEMELJNE KOMPETENCIJE:

 • Na praktičan način primjenjivati u programskom inženjerstvu relevantne matematičke modele.
 • Služiti se engleskim jezikom u domeni ICT
 • Poznavati osnovna počela ICT tehnologija
 • Prilagodljivost novim tehnologijama
 • Poznavati osnovne specifičnosti operacijskih sustava Windows/Linux/Unix
 • Specificirati i opisivati procese iz realnog svijeta korištenjem formalnih metoda
 • Procijeniti optimalnu programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema
 • Poznavati osnove računalnih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i protokolni složaj Internet mreže
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću
 • Poznavati osnovna počela tehničkih sustava

SPECIFIČNE PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Suvereno koristiti osnovne naredbe za kontrolu tijeka programa barem u jednom programskom jeziku
 • Poznavati načine strukturiranja podataka u programskom kodu, kao i tehnike zapisivanja složenih programskih formi (XML, json) te koristiti standardne algoritme
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta
 • Koristiti suvereno prevoditelj generacije MS Visual Studio, te poznavati.NET okolinu
 • Pravilno procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem
 • Razvijati barem jedan tip Windows aplikacije: Windows service, Windows form ili console application.
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati barem četiri od sljedećih komponenti:
  • Napredno korištenje CSS-a
  • PHP
  • Javascript
  • Web servisi
  • MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS)
  • Agilne razvojne metodologije
  • CMS
  • Programsko povezivanje s bazama podataka
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store
 • Sva stečena znanja na pravilan način moći iskoristiti i kombinirati prilikom izrade složenijeg informacijskog sustava

METODOLOŠKE KOMPETENCIJE:

 • Detaljno poznavanje metodologije vođenja projekta u struci.
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektirati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sustave, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja)
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Izraditi marketinški plan te poslovne planove na razini organizacije

INTERDISCIPLINARNE KOMPETENCIJE:

 • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga
 • Koordinirati sve poslovne aktivnosti, upravljati projektima

ISHODI UČENJA:

 • Primjeniti relevantne matemetičke modele u programskom inženjerstvu na praktičan način.
 • Ustanoviti osnovne specifičnosti i potrebe operacijskih sustava Windows/Linux/Unix.
 • Prepoznati i formalnim metodama opisati odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta.
 • Procjeniti odgovarajuću programsku tehnologiju za rješavanje određenog problema.
 • Poznavati osnove računalnih mreža, osnovne komunikacijske protokole kao i protokolni složaj Internet mreže.
 • Poznavati osnove baza podataka: kreiranje, modeliranje, administriranje
 • Ocijeniti prednosti otvaranja vlastitog obrta u odnosu na društvo s ograničenom odgovornošću
 • Prepoznati osnovne elemente tehničkog sustava na primjeru
 • Primijeniti metode za opis algoritma na primjeru problema iz stvarnog svijeta.
 • Kreirati programske objekte koji opisuju objekte iz realnog svijeta
 • Procijeniti koji programski jezik odnosno tehnologiju iz MS Visual Studio alata primijeniti za određeni problem
 • Analizirati pojam sigurnosti na primjerima informacijskih sustava
 • Razvijati web projekte, koji će u sebi uključivati minimalno četiri komponenti od navedenih (napredno korištenje css-a, PHP, javascript, web servis, MVC/MVVM/MVW framework (npr. AngularJS), Node.js, agilne razvojne
 • tehnlogije, CMS, programsko povezivanje s bazama podataka
 • Razvijati mobilne aplikacije na barem jednoj platformi zajedno s podizanjem na store
 • Analizirati potrebe korisnika (istražiti i detektirati izvore podataka, trenutno pristune poslovne sustave, potrebe korisnika, tehnološka ograničenja, sepecifičnosti poslovnog okruženja)
 • Identificirati trendove u ICT tehnologijama na domaćem i međunarodnom tržištu
 • Komunicirati sa suradnicima i korisnicima usluga na hrvatskom i engleskom jeziku