1. godina
I semestar
Naziv predmeta ECTS bodova Predavanja Laboratorijskih vježbi Konstrukcijskih vježbi
Matematika 6 30 30 0
Računalni engleski jezik 1 3 15 30 0
Uvod u ICT tehnologije 6 30 0 0
Algoritmi i strukture podataka 6 15 30 0
Osnove programiranja 9 15 15 45
II semestar
Naziv predmeta ECTS bodova Predavanja Laboratorijskih vježbi Konstrukcijskih vježbi
Numerička matematika 6 30 30 0
Računalni engleski jezik 2 3 15 30 0
Formalne metode specifikacije 6 15 30 0
Računalne mreže i mrežne usluge 6 30 15 0
Objektno-orijentirano programiranje 9 15 15 30
2. godina
III semestar
Naziv predmeta ECTS bodova Predavanja Laboratorijskih vježbi Konstrukcijskih vježbi
Baze podataka 6 15 30 0
Osnove tehničkih sustava 3 30 0 0
Ekonomika startup poduzeća 3 15 15 0
Programiranje u .NET okolini 9 15 15 30
Osnove web programiranja 9 15 15 45
IV semestar
Naziv predmeta ECTS bodova Predavanja Laboratorijskih vježbi Konstrukcijskih vježbi
Operacijski sustavi 6 15 30 0
Mrežno programiranje (i) 3 15 15 0
Integracija računala i telefonije (i) 3 15 15 0
Upravljanje projektima (i) 3 15 15 0
Vjerojatnost i statistika (i) 6 30 30 0
Web programiranje na strani poslužitelja 9 15 15 30
Skriptni programski jezici 9 15 15 30

(i) – Izborni predmeti – odabrati 2 predmeta sa sveukupno 6 ECTS bodova

3. godina
V semestar
Naziv predmeta ECTS bodova Predavanja Laboratorijskih vježbi Konstrukcijskih vježbi
Stručna praksa 9 0 0 0
Digitalizacija i e-prikaz dokumenta (i) 3 15 15 0
E-learning (i) 3 15 15 0
CMS sustavi 9 15 15 30
Programiranje mobilnih aplikacija 9 15 15 30

(i) – Izborni predmeti – odabrati 1 predmet sa 3 ECTS boda

VI semestar
Naziv predmeta ECTS bodova Predavanja Laboratorijskih vježbi Konstrukcijskih vježbi
Sigurnost informacijskih sustava 6 15 15 0
IT sustavi u oblaku (i) 3 15 15 0
Multimedijski sustavi (i) 3 15 15 0
Projektiranje informacijskih sustava 9 15 15 30
Završni rad 12 0 0 0

(i) – Izborni predmeti – odabrati 1 predmeta sa sveukupno 3 ECTS boda.