Opće informacije
Naziv predmeta CMS sustavi
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 3. (5. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+45+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student nakon uspješno završenog predmet steći će potrebne kompetencije za projektiranje i izradu netrivijalnih
Content Management sustava, koje uključuju sve komponente sustava kao što su podatkovni repozitorij,
korisničko sučelje, alati za uređivanje sadržaja te alate za upravljanje ispisom podataka. Student će biti upoznat s
nekim češće korištenim Content Management sustavima (WP, Magento, Opencart…) te će se od njega zahtijevati
da razumije koncepte uključene u svaki te bitne razlike među njima. Student će imati potrebna znanja kako bi
izradio aplikaciju koja ima višestruke načine izdavanja sadržaja kao što su različiti mediji te višejezičnost.
Predmet će objediniti web programiranje na strani poslužitelja, front-end tehnologije te planiranje, testiranje i
kontinuirano unapređivanje sustava.

Očekivani ishodi učenja

 • Analizirati različite CMS sustave koji su dostupni na tržištu
 • Planirati proceduru razvoja web projekta korištenjem CMS sustava
 • Analizirati mogućnosti korištenja HTML koda u razvoj web projekata pomoću CMS sustava
 • Samostalno osmisliti i razviti web projekt korištenjem jednog CMS sustav koji objedinjuje sve koncepte
  uključene u predmet, a koji će biti razvijen kroz timski rad
 • Integrirati u vlastiti web projekt neki od dostupnih plug-inova
 • Provesti backup i restore proceduru određenog sadržaja koji je generiran od strane korisnika web
  projekta

Sadržaj

Paradigma CMS. Uloga CMS u izradi složenijih web stranica. Neki češće korišteni CMS sustavi: WP, Magento,
Opencart. Kreiranje stranica, upravljanje postovima, korisnicima, komentarima, postavljanje multimedijskih
sadržaja. Web programiranje i CMS sustavi. Dodaci (plug-ins) CMS sustavima.

Literatura

OBVEZATNA:
1. Boiko, B., Content Management Bible, 2nd Edition, Wiley Publishing, Inc., 2004
2. D. Barker (2016),Web Content Management: Systems, Features, and Best Practices, O’Reilly
DOPUNSKA:
1. Addey, D., Content Management Systems, Apress, 2003
2. Blokdijk, G., Content Management Systems – Simple Steps to Win, Insights and Opportunities for
Maxing Out Success, Complete Publishing, 2015

Uvjeti za upis predmeta

Uvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)
 • Osnove web programiranja (III. semestar)
 • Web programiranje na strani poslužitelja (IV. semestar)