Opće informacije
Naziv predmeta Programiranje mobilnih aplikacija
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 3. (5. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+45+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student stječe potrebno znanje u razvijanju mobilnih aplikaciju od same izrade pa do pripreme te objave istih na
App store, odnosno Play store. Student nakon završetka mora poznavati programski jezik Java, Swift te XML za
definiranje grafičkog sučelja te ostalih resursa koji prate razvojni dio mobilnih aplikacija. Student mora poznavati
Android SDK, iOS SDK, funkcionalnosti i mogućnosti te kroz implementaciju napredno poznavati glavne dijelove
Android SDK-a odnosno iOS SDK. Studenti će također steći znanje o naprednom korištenju razvojnih alata za
Android, iOS – Android Studio, Xcode sučelja te testiranje i debugiranje aplikacija korištenjem istih. Na predmetu
će se također upoznati s korištenjem vanjskih biblioteka te uključivanje biblioteka u projekt korištenjem gradle
razvojnog sistema na Androidu odnosno cocoa pods na IOS-u.

Očekivani ishodi učenja

 • Analizirati prednosti i nedostatke različitih operacijskih sustava za mobilne aplikacije
 • Samostalno izraditi dio gotovog mobilnog rješenja unutar tima
 • Integrirati u vlastito rješenje i dostup do podataka na nekom udaljenom poslužitelju
 • Instalirati vlastito rješenje na različite mobilne uređaje (barem dva)
 • Testirati rad rješenja te otkloniti pogreške
 • Postaviti mobilno rješenje na App Store i Play Store

Sadržaj

Specifičnosti mobilnih operacijskih sustava. Specifičnosti arhitekture mobilnih aplikacija. XML definiranje
grafičkog sučelja i ostalih resursa. Java – osnova razina. Swift– osnovna razina. Android SDK i iOS SDK.
Razvojni alati za izradu mobilnih aplikacija (Android Studio, Xcode). Testiranje mobilnih aplikacija. Komercijalno
eksploatiranje mobilnih aplikacija (App store i Play store).

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Fain, Y., Programiranje Java, Wrox, 2011
 • 2. Gargenta, M., Naučite Android, O’Reilly Media, 2011

DOPUNSKA

 • 1. Reto, M. Professional Android 4 Application Development. Wrox, 2012
Uvjeti za upis predmetaUvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)
 • Programiranje u .NET okolini (III. semestar)