Opće informacije
Naziv predmeta Programiranje u .NET okolini
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+45+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student će znanja o programskom jeziku C/C++/C# i vještine rada s prevoditeljem MS Visual Studio 2013 dopuniti znanjima i vještinama izrada Windows forms aplikacija u .NET okolini. Na taj način bi se „trilogijom“ „Osnove programiranja“-„Objektno-orijentirano programiranje“-„Programiranje u .NET okolini“ studenta potpuno osposobilo za izradu Windows aplikacija ali i naučilo osnovnim načelima izrade programskog koda i složenijih programa: konzolnih, windows service ili GUI orijentiranih.

Očekivani ishodi učenja

 • Usvojiti i usporediti različite vrste kontrola unutar .NET frameworka
 • Analizirati određeni problem iz realnog svijeta i napraviti specifikaciju (dijagram, pseudo kod,…)
  aplikacije koja problem rješava
 • Kreirati GUI aplikaciju prema zadanoj specifikaciji uz korištenje barem nekoliko kontrola.
 • Kreirati setup i instalirati GUI aplikaciju
 • Kreirati Windows servis prema zadanoj specifikaciji.
 • Kreirati setup i instalirati Windows servis
 • Komentirati razlike u verzijama .NET frameworka.

Sadržaj

Što je to .NET framework? Osnovne vrste Windows aplikacija: servis, konzolna aplikacija, GUI aplikacija uz korištenje formi. Kreiranje raznih tipova projekata korištenjem alata MS Visual Studio. Osnovni elementi GUI aplikacija u .NET platformi (kontejneri, zajedničke kontrole, meniji, dijalozi, …).Instaliranje aplikacija. Instaliranje Windows servisa.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Motik, B., Šribar, J., Demistificirani C++, Element, Zagreb,2010
 • 2. Liberty, J., Xie, D., Programming C# 3.0, 5th Edition, O’Reilly Media,2007

DOPUNSKA

 • 1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: The C Programming Language, Prentice Hall
Uvjeti za upis predmeta

Uvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)