Opće informacije
Naziv predmeta Web programiranje na strani poslužitelja
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+45+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student nakon završetka ovog predmeta mora imati jasnu sliku razlika između najzastupljenijih programskih
jezika današnjice (PHP, C#, Python, javascript, Ruby, …), uz naglasak na koncepte static i dynamic typinga, te
funkcionalnog i proceduralnog pristupa. Student mora imati “hands-on” poznavanje barem jednog modernog
serverskog MVC frameworka. Očekuje se da student detaljno poznaje koncepte testiranja (unit, functional,
acceptance, …) Neophodno je poznavanje koncepata dependency injectiona koje se može demonstrirati kako kod
samog dizajna aplikacije, tako i kroz korištenje odabranog DI container alata na praktičnom primjeru.
Student mora poznavati osnove barem jedne agilne razvojne metodologije (npr. Scrum) i moći je primjeniti u
praksi na razvoju aplikacije u smislu requirements analize, izrade funkcionalne specifikacije, planiranja sprintova
i rađenje procjena, evaluacije urađenog i upravljanja dinamikom izrade projekta, rada u timovima, itd.

Očekivani ishodi učenja

 • Izraditi jednostavnije serverske aplikacije od početka do kraja, uključujući scaffolding, tj. stvaranje
  osnovne strukture projekta, komunikaciju putem odgovarajućeg object-relational mappera, apliciranje
  naprednijih dizajn patterna za razdvajanje aplikacije na slojeve zadužene za prezentaciju,
  implementaciju poslovne logike, pristup bazi podataka, i ostalo po potrebi.
 • Kreirati dizajn baze podataka i implementirati bazu podataka koja odgovara potrebama serverske
  aplikacije
 • Dizajnirati i razviti barem jednu netrivijalnu web aplikaciju kojom dokazuje poznavanje gore navedenih
  koncepata, bilo samostalno ili kao dio tima, i biti u stanju jasno obrazložiti i prezentirati globalnu
  arhitekturu, kao i pristup na kojemu se temelji implementacija svih dijelova aplikacije.
 • Napisati i izvoditi unit testove uz postizanje odgovarajuće pokrivenosti koda testovima, uporabu
  koncepata poput spies, mocks, fakes, stubs, te korištenje alata za kontinuiranu integraciju.
 • Izraditi analizu zahtjeva.

Sadržaj

Programski jezici današnjice: PHP, C#, Python, javascript, Ruby. MVC framework. koncept dependency injectiona. Izrada analize zahtjeva, testiranje aplikacija.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Tatroe, K. MacIntyre, P., Lerdof, R. Programiranje PHP, O’Reilly, 2013

DOPUNSKA

 • 1. Zandstra, M., PHP Objects, Patterns, and Practice, Apress, 2013
 • 2. Sklar, D., Trachtenberg, A., PHP Cookbook: Solutions & Examples for PHP Programmers, O’Reilly Media, 2014
 • 3. L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu, Element, 2013.
Uvjeti za upis predmetaUvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)